10 Dôvodov, prečo viac spať

Hoci sa potreba spánku u jednotlivých ľudí líši, väčšina dospelých potrebuje 7 až 9 hodín spánku za noc. Napriek tomu až 35 % dospelých nemá dostatok spánku.

Nedostatok spánku môže ohroziť vaše zdravie a bezpečnosť, preto je nevyhnutné, aby ste svoj spánok uprednostňovali a chránili si ho každý deň.

V tomto článku sa dozviete 10 dôvodov, prečo musíte viac spať.

1. Kvalitný spánok vám pomôže udržať alebo znížiť hmotnosť

Mnohé štúdie spájajú krátky spánok – definovaný ako spánok kratší ako 7 hodín za noc s väčším rizikom nárastu telesnej hmotnosti a vyšším indexom telesnej hmotnosti (BMI).

V skutočnosti sa v analýze z roku 2020 zistilo, že dospelí, ktorí spali menej ako 7 hodín za noc, mali o neuveriteľných 41 % vyššie riziko vzniku obezity. Dlhší spánok pritom toto riziko nezvyšoval.

Predpokladá sa, že vplyv spánku na priberanie na váhe ovplyvňuje množstvo faktorov vrátane hormónov a motivácie k cvičeniu.

Napríklad nedostatok spánku zvyšuje hladinu grelínu a znižuje hladinu leptínu. Ghrelin je hormón, ktorý nám dáva pocit hladu, zatiaľ čo leptín nám dáva pocit sýtosti. To môže spôsobiť, že sa budeme cítiť hladnejší a budeme sa prejedať.

Potvrdzujú to aj rôzne štúdie, ktoré ukázali, že nevyspatí ľudia majú väčšiu chuť do jedla a majú tendenciu zjesť viac kalórií.

Navyše, aby ste kompenzovali nedostatok energie, môže nedostatok spánku spôsobiť, že budete mať chuť na potraviny s vyšším obsahom cukru a tuku, a to kvôli ich vyššiemu obsahu kalórií.

Čo je ešte horšie, pocit únavy po noci, počas ktorej ste spali príliš málo, môže spôsobiť, že nebudete mať motiváciu ísť do posilňovne, na prechádzku alebo robiť akúkoľvek inú fyzickú aktivitu, ktorú máte radi.

Uprednostňovanie spánku teda môže podporiť zdravú telesnú hmotnosť.

2. Kvalitný spánok môže zlepšiť koncentráciu a produktivitu

Spánok je dôležitý pre rôzne aspekty fungovania mozgu.

Poznávanie, koncentrácia, produktivita a výkonnosť sú negatívne ovplyvnené nedostatkom spánku.

Dobrým príkladom je konkrétna štúdia o prepracovaných lekároch. Zistilo sa v nej, že lekári so strednou, vysokou a veľmi vysokou poruchou spánku mali o 54 %, 96 % a 97 % vyššiu pravdepodobnosť, že budú hlásiť klinicky významné lekárske chyby.

Podobne aj dostatok spánku môže zlepšiť študijné výsledky u detí, dospievajúcich a mladých dospelých.Taktiež sa ukázalo, že dobrý spánok zlepšuje schopnosti riešiť problémy a zvyšuje výkonnosť pamäte u detí aj dospelých.

3. Kvalitný spánok pomáha maximalizovať športový výkon

Bolo preukázané, že spánok zvyšuje športový výkon.

Početné štúdie ukázali, že dostatočný spánok môže zlepšiť jemnú motoriku, reakčný čas, svalovú silu, svalovú vytrvalosť a schopnosti riešiť problémy.

Navyše nedostatok spánku môže zvýšiť riziko zranenia a znížiť motiváciu k cvičeniu.

Dostatok spánku teda môže byť práve to, čo potrebujete, aby ste posunuli svoj výkon na vyššiu úroveň.

4. Kvalitný spánok môže posilniť vaše srdce

Nízka kvalita a dĺžka spánku môže zvýšiť riziko vzniku srdcových ochorení.

Jedna analýza 19 štúdií zistila, že spánok kratší ako 7 hodín denne má za následok 13 % zvýšenie rizika úmrtia na srdcové ochorenia.

Ďalšia analýza zistila, že v porovnaní so 7 hodinami spánku sa každé skrátenie spánku o 1 hodinu spája so 6 % zvýšením rizika úmrtia zo všetkých príčin a srdcových ochorení.

Navyše sa zdá, že krátky spánok zvyšuje riziko vysokého krvného tlaku, najmä u osôb s obštrukčným spánkovým apnoe – stavom charakterizovaným prerušovaným dýchaním počas spánku.

V jednej štúdii sa totiž zistilo, že ľudia, ktorí spali menej ako 5 hodín za noc, mali o 61 % vyššie riziko vzniku vysokého krvného tlaku ako tí, ktorí spali 7 hodín.

Zaujímavé je, že nadmerný spánok u dospelých – viac ako 9 hodín – tiež zvyšuje riziko srdcových ochorení a vysokého krvného tlaku.

5. Kvalitný spánok ovplyvňuje metabolizmus cukru a riziko cukrovky 2. typu

Krátky spánok je spojený s vyšším rizikom vzniku cukrovky 2. typu a inzulínovej rezistencie – čo je stav, keď vaše telo nedokáže správne využívať hormón inzulín.

Analýzou 36 štúdií na viac ako 1 milióne účastníkov sa zistilo, že veľmi krátky spánok kratší ako 5 hodín zvyšuje riziko vzniku cukrovky 2. typu o 48 % a krátky spánok kratší ako 6 hodín o 18 %.

Predpokladá sa, že nedostatok spánku môže spôsobiť fyziologické zmeny, ako je znížená citlivosť na inzulín, zvýšený zápal a zmeny hormónov hladu, ako aj zmeny správania, ako je zlé rozhodovanie a väčší príjem potravy – všetky tieto zmeny zvyšujú riziko cukrovky.

Okrem toho sa nedostatok spánku spája s vyšším rizikom vzniku obezity, srdcových ochorení a metabolického syndrómu. Tieto faktory tiež zvyšujú riziko vzniku cukrovky.

6. Nedostatočný spánok je spojený s depresiou

Problémy s duševným zdravím, ako je napríklad depresia, sú silne spojené so zlou kvalitou spánku a poruchami spánku.

V jednej štúdii na 2 672 účastníkoch sa zistilo, že osoby s úzkosťou a depresiou častejšie uvádzali horšie výsledky spánku ako osoby bez úzkosti a depresie.

V iných štúdiách ľudia s poruchami spánku, ako je nespavosť alebo obštrukčné spánkové apnoe, tiež uvádzajú vyššiu mieru depresie ako ľudia bez depresie.

Ak máte problémy so spánkom a všimli ste si, že sa vaše duševné zdravie zhoršilo, je dôležité, aby ste sa poradili so svojím lekárom.

7. Kvalitný spánok podporuje zdravý imunitný systém

Ukázalo sa, že nedostatok spánku zhoršuje funkciu imunitného systému.

V jednej štúdii mali účastníci, ktorí spali menej ako 5 hodín za noc, 4,5-krát vyššiu pravdepodobnosť vzniku prechladnutia v porovnaní s tými, ktorí spali viac ako 7 hodín. Tí, ktorí spali 5 až 6 hodín, mali 4,24-krát vyššiu pravdepodobnosť.

Niektoré údaje tiež naznačujú, že správny spánok môže zlepšiť protilátkové reakcie vášho tela na vakcíny proti chrípke.

8. Zlý spánok súvisí so zvýšeným zápalom

Zlý spánok môže mať veľký vplyv na zápal v tele.

Spánok zohráva kľúčovú úlohu v regulácii nášho centrálneho nervového systému. Podieľa sa najmä na systémoch reakcie na stres známych ako sympatický nervový systém a os hypotalamus-hypofýza-nadobličky (HPA).

Je známe, že strata spánku, najmä v dôsledku porúch spánku, aktivuje zápalové signálne dráhy a vedie k vyšším hladinám nežiaducich markerov zápalu, ako sú interleukín-6 a C-reaktívny proteín.

Chronický zápal môže časom spôsobiť vznik mnohých chronických ochorení vrátane obezity, srdcových ochorení, niektorých typov rakoviny, Alzheimerovej choroby, depresie a cukrovky 2. typu.

9. Ovplyvňuje emócie a sociálne interakcie

Strata spánku znižuje vašu schopnosť regulovať emócie a sociálne interakcie.

Keď sme unavení, ťažšie kontrolujeme emočné výbuchy a svoje správanie pred ostatnými. Únava môže ovplyvniť aj našu schopnosť reagovať na humor a prejavovať empatiu.

Navyše tí, ktorí sú chronicky nevyspatí, sa častejšie sťahujú zo spoločenských podujatí a zažívajú osamelosť.

Uprednostňovanie spánku môže byť kľúčovým spôsobom, ako zlepšiť svoje vzťahy s ostatnými a pomôcť vám stať sa sociálnejšími.

Ak sa potýkate s osamelosťou alebo emocionálnymi výbuchmi, nebojte sa obrátiť na priateľa, člena rodiny alebo vášho lekára, aby vám poskytol podporu.

10. Nedostatok spánku môže byť nebezpečný pre vás aj pre ostatných

Keď sme unavení, znižuje sa naša schopnosť sústrediť sa na úlohy, reflexy a reakčný čas. V skutočnosti je silná nedostatočnosť spánku porovnateľná s konzumáciou nadmerného množstva alkoholu.

Znepokojujúce je, že Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uvádza, že 1 z 25 ľudí zaspal za volantom počas jazdy. Tí, ktorí spali menej ako 6 hodín, mali najväčšiu pravdepodobnosť zaspatia za volantom počas jazdy.

V jednej štúdii z roku 2018 sa zistilo, že u ľudí, ktorí spali 6, 5, 4 alebo menej ako 4 hodiny, bolo riziko spôsobenia dopravnej nehody 1,3, 1,9, 2,9 a 15,1-krát vyššie. Táto štúdia naznačuje, že riziko dopravnej nehody sa výrazne zvyšuje s každou stratenou hodinou spánku.

Okrem zvýšených rizík spojených s riadením vozidla môže nedostatok spánku zvýšiť aj riziko úrazov a chýb na pracovisku.

Celkovo je správny spánok dôležitý pre bezpečnosť každého z nás.

Záver

Starostlivosť o spánok je spolu s výživou a pohybom jedným z pilierov zdravia.

Nedostatok spánku sa spája s mnohými negatívnymi účinkami na zdravie vrátane zvýšeného rizika srdcových ochorení, depresie, nárastu hmotnosti, zápalov a chorôb.

Hoci sa individuálne potreby líšia, väčšina výskumov naznačuje, že pre optimálne zdravie by ste mali spať 7 až 9 hodín denne.

Tak ako dávate prednosť svojej strave a fyzickej aktivite, je čas venovať spánku pozornosť, ktorú si zaslúži.

Toto by vás tiež mohlo zaujímať.