Váš život je taký dobrý, ako mu dovolíte

Prečo je nastavenie myslenie dôležité?

Pretože svet začína vo vašej hlave.

Všetko, čo prežívate, je odrazom stavu vašej mysle.

To, čo si myslíte, ovplyvňuje váš stav bytia.

A to, ako sa cítite, priťahujete.

Myslenie je súbor predpokladov, ktoré vytvárajú očakávania pre váš život.

Vždy budete konať v súlade s tým, ako o sebe premýšľate.

To, ako sa hodnotíte vo svojom podvedomí, vytvára vaše:

  • vnímanie
  • správanie
  • ako reagujete na udalosti a ľudí

Všetky vaše činy, pocity, správanie, dokonca aj vaše schopnosti sú vždy v súlade s vaším sebaobrazom.

Maxwell Maltz –

Keď si veríte, žiadne prekážky vás nezastavia. Vaše podvedomie vždy nájde riešenia.

Keď pochybujete o svojich schopnostiach, vaša myseľ vymyslí milióny výhovoriek, prečo vaše sny nemusia vyjsť.

Keď si veríte, vaše sny sa zmenia na ciele.

Ak však o sebe stále pochybujete, vaše sny zostanú len želaním.

Zdravé sebavedomie (to, čo si o sebe myslíte) vytvára úspešný život.

Presvedčenie vašej mysle, že ste predurčení na úspech, prináša nespočetné množstvo príležitostí. Začnete si všímať možnosti. Vnímať hojnosť. Konať na základe svojich impulzov.

Ak však zotrvávate v presvedčení, že úspech je len dielom šťastia. 

Hádajte čo? Máte pravdu.

Či už si myslíte, že sa vám to podarí, alebo si myslíte, že sa vám to nepodarí – máte pravdu.

– Henry Ford –

Čokoľvek, čomu veríte, sa stane vašou pravdou.

Uvedomovanie si svojich presvedčení a predpokladov o svete podporuje zdravé sebavedomie.

Uvedomenie si príbehu, ktorý si utvrdzujete vo svojej hlave, vám umožňuje kontrolovať ho a formovať tak, aby vám slúžil.

Keď je niekto úspešný vo vytváraní zdravých vzťahov alebo v profesionálnom živote, neznamená to, že má šťastie.

Títo úspešní ľudia majú silné sebavedomie, ktoré posilňuje ich výdrž, sebaúctu a silu vôle. Ich podvedomie vie, že sú úspešní, takže ich život je navrhnutý tak, aby zodpovedal týmto presvedčeniam.

Konajú a hovoria sebaisto, pretože vedia, že život sa formuje tak, aby zodpovedal ich pocitovému stavu.

Nie ste otrokom vonkajších udalostí.

Vonkajšie okolnosti si vytvárate príbehom, ktorý si opakovane prehrávate v mysli o sebe, partnerovi, spolupracovníkoch a o svete všeobecne.

Keď každý deň vnímate ako dar – možnosť učiť sa a rásť ako ľudská bytosť, diktujete, ako sa bude váš deň vyvíjať.

Naše zmýšľanie nás vytvára alebo ničí. Určuje kvalitu nášho života.

Presvedčenia, ktoré v sebe nosíte, dláždia cestu k vášmu úspechu alebo záhube.

Vaše ustráchané presvedčenie o neúspechu spôsobí, že vaša myseľ bude vymýšľať prekážky, ktoré sa ešte ani neobjavili! Vytvoríte si zoznam toho, čo by sa mohlo pokaziť, ešte predtým, ako začnete.

Veríte, že neschudnete, pretože nedokážete žiť bez cestovín a sladkostí. Predpokladáte, že sa nedostanete na dobrú vysokú školu, pretože nikomu z vašej rodiny sa to predtým nepodarilo. Vidíte? Svoj život ste si už vopred určili.

Ak dokážete s takou určitosťou veriť vo svoje „nedosiahnuteľné“, zamyslite sa, ako veľmi by vám prospelo, keby ste začali veriť v to, čo MÔŽETE dosiahnuť.

Všetko sa začína vo vašom vnútri. Vo vašom myslení.

Úspech sa len tak nedostaví sám od seba. Sebavedomie nie je vrodená vlastnosť. Šťastie nie je šťastná náhoda. Zdravie nie je dané. Dobré dni nie sú náhoda.

Všetko sa začína vo vašom myslení. A vytvorenie silnej mysle si vyžaduje disciplínu. Ale stojí to za to.

 

Keď zmeníte svoje myslenie, zmenia sa aj vaše príležitosti.

Toto by vás tiež mohlo zaujímať.