Majetok a autorstvo

Informácie podľa § 5 TMG

bluzone GmbH
Nobistor 16
22767 Hamburg
Germany

Zastúpená:

Miszek Damer (výkonný riaditeľ)

Identifikačné číslo pre daň z predaja:
DE328984224
Zodpovedá za obsah podľa § 55 ods. 2 RStV:

bluzone GmbH
Nobistor 16 c/o Hamburger Ding
22767 Hamburg/ Germany

Číslo obchodného registra:

Zapísaná v obchodnom registri B Okresného súdu v Hamburgu: HRB 162102.

Zrieknutie sa zodpovednosti:
Zodpovednosť za obsah

Obsah našich stránok bol pripravený s najväčšou starostlivosťou. Nemôžeme však prevziať žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu. Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi podľa § 7 ods. 1 TMG. Podľa §§ 8 až 10 TMG však nie sme ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi tým nie sú dotknuté. Zodpovednosť je však v tomto ohľade možná až od okamihu, keď sa dozvie o konkrétnom porušení zákona. Ak sa o takomto porušení dozvieme, príslušný obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. V čase prepojenia boli prepojené stránky skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Permanentné monitorovanie obsahu odkazovaných stránok však nie je rozumné bez konkrétnych náznakov porušenia zákona. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, okamžite takéto odkazy odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľmi stránok podliehajú nemeckému autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovanie, distribúcia alebo akákoľvek forma komercializácie takéhoto materiálu nad rámec autorského zákona si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Preberanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Ako taký je označený najmä obsah tretích strán. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení, takýto obsah okamžite odstránime.

Ochrana údajov

Spravidla je možné používať naše webové stránky bez poskytnutia osobných údajov. Pokiaľ sa na našich stránkach zhromažďujú osobné údaje (napr. meno, adresa alebo e-mailová adresa), vždy sa tak deje na dobrovoľnej báze, pokiaľ je to možné. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Používanie kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti tlače tretími stranami na účely zasielania reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne požadované, je týmto výslovne zakázané. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom nevyžiadanej pošty.

Služba Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch. Spoločnosť Google bude tieto informácie používať na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o aktivite na webovej lokalite pre prevádzkovateľov webovej lokality a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na webovej lokalite a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Google AdSense

Táto webová lokalita používa službu Google Adsense, webovú reklamnú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc, USA („Google“). Google Adsense používa takzvané „cookies“ (textové súbory), ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Služba Google Adsense používa na zhromažďovanie informácií aj takzvané webové signály (malé neviditeľné grafické prvky). Pomocou webového majáka možno zaznamenávať a zhromažďovať jednoduché akcie, ako je napríklad návštevnosť webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy), ktoré vygeneruje súbor cookie a/alebo webový maják, sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch. Spoločnosť Google bude tieto informácie používať na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality v súvislosti s reklamami, zostavovania správ o aktivite na webovej lokalite a reklamách pre prevádzkovateľov webových lokalít a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na webovej lokalite a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Ukladaniu súborov cookie na váš pevný disk a zobrazovaniu webových signálov môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť „Neprijímať súbory cookie“ (v prehliadači MS Internet Explorer v časti „Nástroje > Možnosti internetu > Ochrana osobných údajov > Nastavenie“; vo Firefoxe v časti „Nástroje > Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Súbory cookie“); upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Technická implementácia: MARCITEKTUREI webdesign