Zásady ochrany osobných údajov

Úvod

Týmto vyhlásením o ochrane údajov by sme vás chceli informovať o tom, aké typy vašich osobných údajov (ďalej aj „údaje“) spracúvame, na aké účely a v akom rozsahu. Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje na všetky spracovania osobných údajov, ktoré vykonávame v súvislosti s poskytovaním našich služieb, a najmä na našich webových stránkach, v mobilných aplikáciách a v rámci externých online prezentácií, ako sú naše profily na sociálnych sieťach (ďalej spoločne len „online ponuka“).

Zodpovedný

bluzone GmbH
Miszek Damer
c/o Hamburger Ding
Nobistor 16
22767 Hamburg
Nemecko

Autorizovaní zástupcovia: Miszek Damer, Dominika Krčmáriková

E-mailová adresa: info@dminikah.sk

Odtlačok: https://dminikah.sk/impressum/

Prehľad spracovateľských operácií

V nasledujúcom prehľade sú zhrnuté typy spracúvaných údajov a účely ich spracúvania a odkaz na dotknuté osoby.

Typy spracúvaných údajov
 • Inventárne údaje (napr. mená, adresy).
 • Údaje o uchádzačovi (napr. osobné údaje, poštové a kontaktné adresy, dokumenty patriace k žiadosti a informácie v nich obsiahnuté, ako napr. motivačný list, životopis, osvedčenia, ako aj iné informácie poskytnuté v súvislosti s konkrétnou pozíciou alebo dobrovoľne uchádzačom týkajúce sa jeho osoby alebo kvalifikácie).
 • Údaje o obsahu (napr. textové záznamy, fotografie, videá).
 • Kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne čísla).
 • Meta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy).
 • Údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, čas prístupu).
 • Sociálne údaje (údaje podliehajúce sociálnemu tajomstvu (§ 35 SGB I) a spracúvané napr. orgánmi sociálneho poistenia, orgánmi sociálneho zabezpečenia alebo dôchodkovými orgánmi).
 • lokalizačné údaje (údaje o polohe koncového zariadenia koncového používateľa).
 • Údaje o zmluve (napr. predmet zmluvy, termín, kategória zákazníka).
 • Platobné údaje (napr. bankové údaje, faktúry, história platieb).
Kategórie dotknutých osôb
 • Zamestnanci (napr. zamestnanci, uchádzači, bývalí zamestnanci).
 • Žiadatelia.
 • Obchodní a zmluvní partneri.
 • Zainteresované strany.
 • Komunikační partneri.
 • Zákazníci.
 • Používatelia (napr. návštevníci webových stránok, používatelia online služieb).
 • Účastníci lotérie a súťaže.
Účely spracovania
 • Poskytovanie našej online ponuky a používateľská prívetivosť.
 • Navštívte hodnotenie kampane.
 • Postup pri podávaní žiadosti (založenie a prípadné následné vykonávanie, ako aj prípadné následné ukončenie pracovného pomeru).
 • Kancelárske a organizačné postupy.
 • sledovanie naprieč zariadeniami (spracovanie údajov o používateľoch naprieč zariadeniami na marketingové účely).
 • priamy marketing (napr. e-mailom alebo poštou).
 • Vykonávanie lotérií a súťaží.
 • Spätná väzba (napr. zber spätnej väzby prostredníctvom online formulára).
 • Brána firewall.
 • Záujmový a behaviorálny marketing.
 • Žiadosti o kontakt a komunikácia.
 • Meranie konverzií (meranie účinnosti marketingových aktivít).
 • Profilovanie (vytváranie profilov používateľov).
 •  
 • Meranie dosahu (napr. štatistiky prístupov, rozpoznanie vracajúcich sa návštevníkov).
 • Bezpečnostné opatrenia.
 • sledovanie (napr. záujmové/behaviorálne profilovanie, používanie súborov cookie).
 • Monitorovanie servera a zisťovanie chýb.
 • Zmluvné plnenie a služby.
 • Spravovanie a reagovanie na žiadosti.
 • Tvorba cieľovej skupiny (určenie cieľových skupín relevantných pre marketingové účely alebo iné výstupy obsahu).
Komentáre

Keď návštevníci na stránke uverejňujú komentáre, zhromažďujeme údaje zobrazené vo formulári komentára, ako aj IP adresu návštevníka a reťazec používateľského agenta (identifikuje prehliadač), aby sme pomohli odhaliť spam.

Z vašej e-mailovej adresy môže byť vytvorený anonymizovaný reťazec (nazývaný aj hash), ktorý sa odovzdá službe Gravatar na kontrolu, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne viditeľná v kontexte vášho komentára.

Médiá

Ak ste registrovaným používateľom a nahrávate fotografie na túto webovú lokalitu, mali by ste sa vyhnúť nahrávaniu fotografií s polohou EXIF GPS. Návštevníci tejto webovej lokality mohli stiahnuť fotografie uložené na tejto webovej lokalite a získať informácie o ich polohe.

Cookies

Keď na našej webovej stránke napíšete komentár, môžete súhlasiť s tým, aby sa vaše meno, e-mailová adresa a webová stránka uložili do súborov cookie. Ide o pohodlnú funkciu, aby ste pri odosielaní ďalšieho komentára nemuseli všetky tieto informácie zadávať znova. Tieto súbory cookie sa uchovávajú jeden rok.

Ak máte účet a prihlásite sa na túto webovú lokalitu, nastavíme dočasný súbor cookie, aby sme zistili, či váš prehliadač akceptuje súbory cookie. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Keď sa prihlásite, nastavíme niekoľko súborov cookie na uloženie vašich prihlasovacích údajov a možností zobrazenia. Platnosť prihlasovacích súborov cookie vyprší po dvoch dňoch a platnosť súborov cookie s možnosťami zobrazenia vyprší po jednom roku. Ak pri registrácii vyberiete možnosť „Zostať prihlásený“, vaše prihlásenie bude zachované počas dvoch týždňov. Keď sa odhlásite zo svojho konta, prihlasovacie súbory cookie sa vymažú.

Keď upravujete alebo publikujete článok, do vášho prehliadača sa uloží ďalší súbor cookie. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a vzťahuje sa len na ID článku, ktorý ste práve upravili. Platnosť súboru cookie vyprší po jednom dni.
Vložený obsah z iných webových lokalít

Príspevky na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Vložený obsah z iných webových stránok sa správa presne tak, ako keby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové lokality môžu zhromažďovať informácie o vás, používať súbory cookie, vkladať ďalšie sledovacie služby tretích strán a zaznamenávať vašu interakciu s vloženým obsahom vrátane vašej interakcie s vloženým obsahom, ak máte účet a ste prihlásení na danej webovej lokalite.

S kým zdieľame vaše informácie

Ak požiadate o obnovenie hesla, vaša IP adresa bude uvedená v e-mailovej správe o obnovení hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Keď uverejníte komentár, uloží sa na neurčitú dobu vrátane metadát. To nám umožňuje automaticky zisťovať a schvaľovať následné komentáre namiesto toho, aby sme ich zadržiavali vo fronte na moderovanie.

V prípade používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našej webovej lokalite, ukladáme osobné údaje, ktoré poskytli, aj do ich používateľských profilov. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, zmeniť alebo vymazať svoje osobné údaje (používateľské meno nie je možné zmeniť). Tieto informácie si môžu prezerať a meniť aj správcovia webovej stránky.
Aké máte práva na svoje údaje

Ak máte na tejto webovej lokalite účet alebo ste uverejnili komentáre, môžete nás požiadať o export vašich osobných údajov vrátane všetkých informácií, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať o vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré o vás máme. Nepatria sem údaje, ktoré musíme uchovávať na administratívne, právne alebo bezpečnostné účely.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť preskúmané automatickou službou na detekciu spamu.